Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?


Знамето на Загоричани, 1903Знамето на Загоричани, 1903
Нема точни информации за боите на знамето на Загоричани. Според едни извори платното било зелено со црвен (лав) и бел вез на него, а според други платното било црвено со црн (лав) и бел вез на него. На средината на знамето стоел исправен едноопашест лав со круна, со сабја во едната и пушка во другата рака; над него стоел натпис СВОБОДА ИЛИ СМЪРТЬ, а под него кон левиот агол во два реда 20 ЮЛИ 1903г. и ЗАГОРИЧЕНИ; на четирите агла на знамето имало по една полумесечинка.


Кузо Стефов, војвода на ВМОРО, роден во Загоричани