Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?


В Македонија глас се слушаВ Македонија глас се слуша - во исполнение на групата „Конак"

Ај, в Македонија глас се слуша
од нејзини синови,
ај, в Македонија глас се слуша
од нејзини синови.
Ај, душманите побеснале,
колат, бесат сè наред,
ај, душманите побеснале,
колат, бесат сè наред.

Ај, вие, браќа Македонци,
вие славни јунаци,
алово знаме да развејме
над македонски долини.
Ај на знаме е напишано
- слобода или смрт,
ај на знаме е напишано
- слобода или смрт.

Ај, нека слушне и Европа,
народот се разбуди,
ај, нека слушне и Европа,
народот се разбуди.
Ај, Македонец не се плаши
од душмански јатаган,
ај, како лавот тој се фрла
среде војска и јатаган,
ај, како лавот тој се фрла
среде војска и јатаган.