Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?


Убава е била Пирин планина


Убава е била Пирин планина - во исполнение на „Трио Пиринка", Гоце Делчев


Убава е била, мамо,
убава е била,
убава е била, мамо,
Перин планина.
Никаде ја нема!

Дебели са били, мамо,
дебели са били,
дебели са били, мамо,
нејните снегове.
Никаде `и нема!

На врах на Перина, мамо,
там се са срешнали,
там се са срешнали, мамо,
двамина војводи -
Гоце и Јане.

Пирин Планина - наречена според Перун, врховниот бог на Словените, богот на громовите и секавиците. Во различни говори планината е позната како Пирин, Перин и Перун.