Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?


Тиквешкото знаме, 1903Реконструкција на Тиквешкото илинденско знаме од 1903, подоцна и знаме на Тиквешкото востание од 1913. Оригиналното знаме изгорело во пожар во музеј во Белград.

Според описите тиквешкото знаме било црвено со златножолт вез, на средината имало амблем на девојка но народна носија и знаме во раката, како кази врз тело на војник; над амблемот имало натпис ТИКВЕШКИ РЕВОЛЮЦИОНЕНЪ ОКРѪГЪ - СВОБОДА ИЛИ СМЪРТЬ


Четата на тиквешкиот војвода Дончо Лазаров