Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?


Темен се облак зададе


(Песна за Гоце Делчев)
Темен се облак зададе - во исполнение на Сашо Гигов - Гиш и Стефче Стојковски, Скопје

Темен се облак зададе
на врв на Пирин планина,
темен се облак зададе
на врв на Пирин планина,
на врв на Пирин планина,
на хајдучката рамнина,
на хајдучката рамнина,
на бунтовничко кладенче.

Не ми е било облаче,
тук ми е била четата,
не ми е било облаче,
тук ми е била четата,
тук ми е била четата
на Гоце Делчев војвода,
тук ми е била четата
на Гоце Делчев војвода.

Пред чета орле леташе,
алово знаме вееше,
пред чета орле леташе,
алово знаме вееше,
на знамето пишуваше -
„Смрт или свобода“,
„Смрт или свобода“
за мајка Македонија.

Станвајте, браќа, не спијте,
со душман да се биеме,
станвајте, браќа, не спијте,
со душман да се биеме,
слобода да добиеме
за мајка Македонија,
слобода да добиеме
за мајка Македонија!