Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?


Струшкото знаме, 1903Струшкото знаме, 1903
Струшкото знаме било црвено со златен вез;

На предната страна имало девојка во народна носија со сабја во левата рака, а во десната рака кренато бело знаме на коешто пишувало СВОБОДА ИЛИ СМЪРТЬ, од нејзината лева страна исправен темножолт лав којшто гази врз црвено знаменце со бела полумесечина;

На задната страна имало темножолт разгневен лав во движење којшто гази врз зелено знаме со полумесечина.

Васила Матова, деец на ВМОРО. Учествува во изработката на знамето.
Tags: Струга знамето комитско