Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?


Смилевското знаме, 1903Смилевски конгрес - знаме, 1903

Спомен собата на конгресот, музеј во Смилево, Битола
Tags: илинденско востание преображенско демир хисар конгресот смилевско куќа