Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?


Разви се гора зелена


Развиви се гора зелена - во исполнение на фолклорниот ансамбл на Стевче Стојковски со Светлана Бикова


Разви се гора зелена, ајде,
хајдути ми са тргнали.
И Стојан иска да иде, ајде,
стара го мајка не пуска.

Седи ми, синко Стојане, ајде,
седи ми, немој, не оди.
Ти си ми, синко, еднич'к, ајде,
еднич'к, синко, самич'к.

Пушти ме, мале, да ида, ајде,
на хајдушкото збориште,
там де се збират хајдути, ајде,
хајдути, мале, јунаци.

Разви се гора зелена, ајде,
хајдути ми са тргнали.
И Стојан иска да иде, ајде,
стара го мајка не пуска.