Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?


Разловечко востание, 1876Знамето на Разловечкото Востание
Разловечкото востание било вооружен бунт во областите на Малешево и Пијанец во отоманска Македонија во мај 1876 година. Подготовките за востанието започнале во 1875 година во Солун. Таму била создадена револуционерна група којашто донесла решение да организира анти-отомански бунт. Водач на групата бил Димитар Попгеоргиев Беровски.

Знамето на Разловечкото востание било: црвено платно во чијашто средина имало златножолт правоаголник во којшто имало натпис МАКЕДОНIЯ и темен едноопашест разгневен лав; над платното имало две ленти со натписи СТАНЕТЕ и ДА ВИ ОСВОБОДА.

Д.П. Беровски
Tags: Разловци разловско