Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?


Од врв Пирин планина


Од врв Пирин планина - во исполнение на ансамблот „Билјана", Охрид
(адаптација на истоимената стихотворба на Трајко Китанчев од Ресен)


Од врв Пирин планина очаен глас се слуша,
Македонија плачит.


Проклета и триклета да бидиш, ти, Европо,
блуднице вавилонска.


Французи, Англичани, Италјанци и Немци,
сакаат да сме под ропство.


Од рода сум славјанка, земја со злато полна,
зато` завижџет толку.