Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?


Од Пирин Тодор слегваше


(Песна за водачот на ВМРО Тодор Александров)
ОД ПИРИН ТОДОР СЛЕГВАШЕ - народна песна

Собрале ми се набрале
сите војводи, четници,
на таја Пирин планина,
кај Тодор Александрова.

Кога ми с`нце зајдваше
од Пирин Тодор слегваше.
На грб му сива долама,
у р`це пушка берданка.

Во пазува му бела книга
со црно писмо написана -
смрт, браќа, или слобода
за жална Македонија!


Друга верзија на песната:

ОТ ПИРИНА СЛИЗА, МАМО

От Пирина слиза, мамо,
от Пирина слиза,
от Пирина слиза
Тодор Александров.

На грба си носи, мамо,
на грба си носи,
на грба си носи
сива пелерина.

А под пелерина, мамо,
а под пелерина,
а под пелерина
пушка карабина.

В десен џеб си носи, мамо,
в десен џеб си носи,
в десен џеб си носи
писмо македонско.

В`в писмото пише, мамо,
в`в писмото пише,
в`в писмото пише -
Смрт или свобода.

Смрт или свобода, мамо,
смрт или свобода,
смрт или свобода
за Македонија.

От Пирина слиза Тодор Александров