Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?


Јас Методи Патчев од Охрида


(Песна за војводата Методи Патчев)
Јас Методи Патчев од Охрида - во исполнение на ансамбл Билјана, Охрид

Јас Методи Патчев од Охрида,
ослободен од Битолски затвор,
па си т'ргнав за Охрида града -
там не најдов ни мајка ни татко.
Там си најдов верната бисерка,
верната бисерка малихерка.

Па си т'ргнав за Прилепа града,
за Прилепа, село Кадиново,
там си најдов верната дружина,
верната дружина договорна.
Слово д'ржи Методија Патчев:
„Напред, браќа, борба да водиме!“

Се зададе силната потера,
силната потера кавалерија.
Поарчија сите си куршуми,
оставија сал по еден куршум.

Слово д'ржи Методија Патчев:
„Ајде, браќа, да се убиеме!“
Нав'ртија пушки во градите,
нав'ртија пушки во градите.

Прв се уби Методија Патчев,
прв се уби Методија Патчев,
а по него целата дружина,
а по него целата дружина.


Методи Патчев
Методи Патчев, познат и како Методи (Методија) Патче - роден на 7 (или 12) мај 1875 година во Охрид, бил учител и војвода на ВМОРО. Дејствувал низ Охридско, Кичевско, Прилепско, како учител и војвода. На 5 август 1898 година убива еден соработник на српската пропаганда во Охрид, поради што е осуден на 15 години затвор во Битола. На средината на 1901 година како резултат на амнестијата излегува од затворот и станува прилепски војвода. На 25 март 1902 година, во прилепското село Кадино, неговата чета е предадена и опколена од турски аскер. Откако им снемало муниција тој и неговата чета се самоубиле.