Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?


Македонско востание, 1878Печатот на Македонско Востание, 1878
Македонското востание, познато и како Кресненско востание, било анти-отоманско востание дигнато на 17 октомври 1878 година во селото Кресна (Пиринско), а по ослободувањето на Кресна востанието се проширило и во Мелничко, Беровско, Царевоселско (сега Делчевско) и Валовиштко.

Не е зачувано знамето на востанието и не е познато како изгледало, но зачуван е печатот на востаничкиот штаб. На него стои натпис:
ПЕЧАТЬ НАЧАЛНЇК ЩАБА НА МАКЕДОНСКОТО ВОСТАНЇЕ 1878