Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?


Кумановското знаме, 1903Кумановското знаме, 1903
Кумановското знаме било црвено со златножолт вез;

На предната страна имало амблем со девојка во народна носија со скинати синџири и окови на рацете и нозете, над амблемот пишувало ОСВОБОДЕНА МАКЕДОНИЯ а под него КУМАНОВО;

На задната страна на знамето имало амблем со комита со знаме во раката на коешто пишувало СВОБОДА ИЛИ СМЪРТЬ, над амблемот пишувало ИЛИНДЕНЬ, а под него годината 1903.

Кумановскиот војвода Крсто Лазаров заедно со Цветко Думановски
Tags: Куманово кумановско комитско