Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?


Крушевското знаме, 1903Крушевското знаме, 1903
Крушевското знаме било со црвено платно и златножолт вез; на средината две раце коишто се поздравуваат, а меѓу нив факел; околу нив во кружен текст пишувало СМЪРТЬ ИЛИ СВОБОДА - ЗНАМЕ НА КРУШОВСКАТА ЧЕТА.

Питу Гули со негови соборци