Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?


Горноџумајско востание, 1902Знамето на Горноџумајското востание
Горноџумајското востание било организиран вооружен бунт против Отоманската империја во областите околу реката Струма во текот на септември 1902 година. Тоа било организирано од Врховниот Македоно-Одрински Комитет.

Знамето на Горноџумајското востание било: вкрстени бели и црвени триаголни форми, во белите форми симетрично извезена буквата М; на средината на знамето имало зелен амблем, обграден со жолти класја, а на средината жолт исправен едноопашест лав.