Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?


Демирхисарското знаме, 1903Демирхисарското знаме, 1903
Демирхисарското знаме било: црвено платно со жолт вез (според други извори, знамето било од зелено платно со бел вез);

На предната страна од знамето имало голем кружен текст ДЕРЗАN НАРОДЕ БОГЪ Е СЪ НАСЪ, под него голем крст од чии страни помал текст ДЕМИРЪ ХИСАРЪ;

На задната страна од знамето имало голем натпис СВОБОДА ИЛИ СМЪРТЬ, секој збор еден под друг.

Демирхисарскиот војвода Јордан Пиперката