Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?


Четворица кумити


Четворица кумити - во исполнение на Александар Сариевски, Галичник


Четворица кумити
из Кршисер врвејет,
из Кршисер врвејет,
право в Гари влегојет.

Први беше, врвеше,
Стојанчо Паун кумита,
други беше, врвеше,
Стефанов Мицо кумита.

Треќи беше, врвеше,
Алексо Кирков кумита,
а четврти ми беше,
Пејданчо Блажов, кумита.

Чукнаа, тропнаа на врата:
- Отвори ми невесто,
отвори ми невесто,
невесто Стојанице!

Слезе таја од чардак
им отвори вратата.
- Добор вечер, невесто!
- Дал бог добро, кумити!

Стојан велит, говорит:
- Невесто млада, Стојанице,
качи се горе в одаја,
отвори долап мусандра,
извади шише ракија,
тајфата да ја напијам!